Voksne

Aftenmøder, Eftermiddagsmøder, Kirkens formiddagscafe’, Bibelkredse og Studiegrupper
Aftenmøder – fællesarrangementer
 
Aftenmøderne er åbne for alle – også hvis man bare har lyst til at kigge indenfor. De afholdes 1 – 2 gange om måneden i Missionshjemmet. Som oftest med indlægsholdere der kommer ude fra og taler enten over et selvvalgt eller et tildelt emne. Emnerne kan være forskellige, men tro på Jesus, etik og mission er centrale emner. Hvad betyder det for os mennesker og hvordan omsætter vi troen til hverdagsliv. Aftenmøderne kan også være festaftener i forskellige anledninger, der kan være hele undervisningsdage, og vi benytter os af digitalt undervisningsmateriale ind imellem. Da vi samarbejder med vore nabofællesskaber, vil enkelte møder finde sted i Rødekro eller Bolderslev. Men det fremgår altid af programmet.
 
 
Eftermiddagsmøder
 
Der er eftermiddagsmøde ca. 1 gang om måneden. Vi mødes en flok på 12 – 15 seniorer, lytter til Ord fra Bibelen og taler måske om det. Ofte har taleren, som kan være en missionær eller en præst, noget at fortælle, som vedkommende er særlig optaget af. Eftermiddagene begynder altid med kaffe og kage, og alle er velkomne.
 
Har du brug for at blive hentet, så ring til Margrethe Pedersen på telefonnummer 21 48 95 25
 
 
Kirkens formiddagscafé
 
Formiddagscafeen er et samarbejde mellem os og menighedsrådet, og alle der har interesse og mulighed for at deltage en fredag formiddag er velkomne. Cafeens indhold er foredrag, sang og socialt samvær. Foredragene kan omhandle mission, diakoni, eller kan have lokal og/ eller almenmenneskelig interesse. Det tilstræbes, at der som oftest er en kirkelig eller åndelig vinkel, der synges meget og der sluttes altid med fadervor.
 
Program findes i kirkebladet.
 
 
Bibelkredse og Studiegrupper
 
Disse findes i forskellig størrelse og udformning, og er de mindste celler i vores fællesskab. Her mødes man et par gange om måneden og gennemgår forskelligt studiemateriale. Det kan tage udgangspunkt i læsning og forståelse af bibeltekster. Det kan også handle om, hvordan vi får tro og liv til at hænge sammen i hverdagen, eller noget helt tredje som er aktuelt i gruppen. Det er her man opnår den tætteste sociale relation. Det er her man hygger sig sammen over kaffekoppen, og det er her man har støtten og fortroligheden i svære livssituationer.
 
De største af disse grupper er:
 
Bibelkreds 1.
 
Kontaktperson: Birgit Christensen tlf. 40 73 63 24
 
Bibelkreds 2. (Senior)
 
Kontaktperson: Birthe Lorenzen tlf. 50 70 66 26
 
Studiegruppen
 
Kontaktperson: Kennet Rasmussen, tlf. 40 55 19 48
 
Hvis du har lyst til at være med i en af de bestående eller evt. en ny gruppe, så ring til formanden, der kan være flere som har samme ønske!
 
 

Kommende begivenheder for voksne

29. maj, 24, kl. 19:30: Aftenmøde
04. jun, 24, kl. 14:30: Eftermiddagsmøde
07. jun, 24, kl. 09:30: Kirkens formiddagscafe
12. jun, 24, kl. 17:30: Krolf og fællesskab i Bolderslev
06. jul, 24 - 12. jul, 24, kl. 00:00: Sundeved bibelcamping